Biedne dzieci w bogatych Niemczech

Około 2,6 mln dzieci w Niemczech z rodzin o niskich dochodach ma czego zadrościć swym bogatszym rówieśnikom. Pomoc państwa zaspokaja tylko niewielką część ich potrzeb. 20 proc. dzieci w Niemczech jest zagrożone ubóstwem.