Pandemia koronawirusa boleśnie dotyka też świat przestępczy, zwłaszcza drobnych złodziejaszków i włamywaczy. Ale w innych obszarach otwiera nowe perspektywy.

Reader Interactions