„Bezpieczny świat”. Kongres Humboldtczyków w Poznaniu

O niestabilności współczesnego świata i nowych ideach porządkujących rzeczywistość dyskutowali naukowcy podczas 9. Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum „Bezpieczny świat” w Poznaniu.