Jeszcze w tym tygodniu Niemcy chcą bezpośrednio pośredniczyć w konflikcie libijskim. Krystalizuje się już data spotkania zwanego „Berlińskim procesem”. W starania dyplomatyczne włączyły się aktywnie Turcja i Włochy.

Reader Interactions