Berlin zabiega o względy Kuby. Bez wzajemności

Fidel Castro utrzymywał nader ścisłe związki z Berlinem, ale wschodnim. Dziś stosunki Kuby i Raúla Castro ze zjednoczonymi Niemcami są chłodne.