Napięcia pomiędzy Iranem a USA eskalują aż po pogróżki wojenne. Europa i Niemcy nie mają odpowiedzi. KOMENTARZ.

Reader Interactions