Ogłoszenie restrykcyjnych ograniczeń i nakazów w celu likwidacji pandemii koronawirusa bardzo mocno uderzyło w pulsującą całodobowym życiem berlińską metropolię.

Reader Interactions