Nowy rodzaj socjalu testowany od połowy 2019 r. przez Berlin okazał się niewypałem. Z 1000 jego potencjalnych odbiorców pracę znalazło dotąd zaledwie 48.

Reader Interactions

Nowy rodzaj socjalu testowany od połowy 2019 r. przez Berlin okazał się niewypałem. Z 1000 jego potencjalnych odbiorców pracę znalazło dotąd zaledwie 48.

Reader Interactions