Od kilku dni na jaw wychodzą szczegóły rzekomo skandalicznej sytuacji w berlińskiej szkole policyjnej. Problemem są migranci przyjmowani na szkolenie pomimo poważnych deficytów.

Reader Interactions