Berlin. Policja walczy z zorganizowaną przestępczoścą

Berlin wydaje się być uwięziony w spirali przemocy. Potwierdzają to stałe doniesienia prasy. Zaprzeczają temu jednak statystyki. Liczba zabójstw spada. Problemem staje się wyłudzanie haraczy.