Mieszkańcy stolicy Niemiec najmniejszą sympatią darzą muzułmanów oraz osoby pozostające na zasiłku przed długi czas. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie berlińskiego parlamentu.

Reader Interactions