Wszystko wskazuje na antysemickie podłoże ataku. To nie pierwszy tego typu incydent w niemieckiej stolicy.

Reader Interactions