Berlin liczy na kolejne umowy o odsyłaniu uchodźców. "Uczciwy system relokacji"

Podpisane niedawno hiszpańsko-niemieckie porozumienie o readmisji uchodźców ma służyć za wzór dla innych tego typu umów.