Berlin: hotline dla samotnych seniorów

Od Wigilii Bożego Narodzenia do Nowego Roku samotni seniorzy w Berlinie po raz pierwszy będą mogli skorzystać ze specjalnej gorącej linii.