Co trzecie dziecko w Berlinie otrzymuje zapomogę z urzędu. Ich rodzice albo są bezrobotni, albo za mało zarabiają.

Reader Interactions