Zgodnie z wolą rządu Niemiec i krajów związkowych neonazistowska NPD powinna zostać pozbawiona finansowania ze środków państwowych.

Reader Interactions