Pomimo kilkumiesięcznych negocjacji USA wprowadziły cła na europejską stal i aluminium. Zdaniem rządu w Berlinie posunięcie to jest niezgodne z prawem.

Reader Interactions