Bawaria: większe uprawnienia policji

Bawarski parlament przyjął ustawę dającą policji większe prawa inwigilacji. Przepisy naruszają konstytucję – twierdzą krytycy.