Bawarskie ministerstwo ochrony środowiska pięciokrotnie zwiększy premię za odstrzał dzików. Z obawy przed afrykańskim pomorem świń.

Reader Interactions