„Baterie dla Wehrmachtu“ – wystawa w Berlinie

W Berlinie można oglądać wystawę „Baterie dla Wehrmachtu. Praca przymusowa w Pertrix 1939 – 1945” prezentującą m.in. losy Polek z Zamojszczyzny.