Barber Angels strzygą ubogich i bezdomnych

Coraz więcej fryzjerów-aniołów nieodpłatnie strzyże osoby bezdomne i ubogie w Niemczech. Przeważnie w niedziele. Zrzeszyli się w klubie Barber Angels