Bank Światowy zaleca zapięcie pasów bezpieczeństwa

Bank Światowy zrewidował prognozy na bieżący rok. Przewiduje niższy wzrost światowej gospodarki. Największe kłopoty mają mieć głównie kraje rozwijające się i gospodarki wschodzące. Podniesiono prognozy dla strefy euro.