Badania: Dzieci sięgając po alkohol wzorują się na dorosłych

Jak pokazują wyniki ankiety zleconej przez niemiecką kasę chorych DAK-Gesundheit, rodzice są dla dzieci, bez względu na złe nawyki, wzorem do naśladowania.