Austriacki dyplomata: Trójmorze to inicjatywa infrastrukturalna, nie polityczna

Inicjatywa Trójmorza ani nie jest żadnym klubem wschodnim Unii Europejskiej, ani nie oznacza rozłamu – mówi Thomas Buchsbaum*.