Austriacka policja znalazła tira ze zwłokami imigrantów

Na autostradzie pod Wiedniem autriacka policja znalazła ciężarówkę ze zwłokami nielegalnych imigrantów. Liczba ofiar może wynosić nawet 50.