Niemcy pozostają atrakcyjnym krajem dla imigrantów. Ponownie wzrosła liczba obcokrajowców, którzy przyjechali do pracy w RFN.

Reader Interactions