Nieznani sprawcy chcieli w październiku wykoleić pociąg ICE przy pomocy stalowej linki rozpiętej nad torami.

Reader Interactions