Sprawcy czaili się na menedżera Innogy w pobliżu jego domu. Czy brutalny atak kwasem ma związek z wycinką prastarego lasu Hambach? Ruszyło dochodzenie.

Reader Interactions