Instrumentalizując lęk przed uchodźcami, manipuluje się ludźmi. Nie życzę sobie takiej polityki – mówi abp Stefan Hesse*.

Reader Interactions