Architekt: Biskup Limburga od początku znał dokładny koszt budowy rezydencji

Nowe doniesienia w aferze otaczającej biskupa Limburga: według architekta odpowiedzialnego za budowę nowej siedziby biskup od początku był świadomy, ile dokładnie kosztować będzie budowa.