Apka zamiast poczty pantoflowej? Nowy trend w poszukiwaniu pracy w Niemczech

Obok specjalistów, dużą grupę przyjeżdżających do Niemiec stanowią osoby niewykwalifikowane. Mają jeden cel – zarobić jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. Apka, nad którą pracuje polski inżynier, ma im to ułatwić.