Organizacje humanitarne świadczące pomoc zimową dla bezdomnych chcą spotkania na szczycie. Dla potrzebujących ze Wschodniej Europy domagają się zapomóg socjalnych.

Reader Interactions