Dobre wykształcenie jest kluczem do integracji w Europie. Tak uważają też organizacje Narodów Zjednoczonych w opublikowanym w środę, wspólnym apelu.

Reader Interactions