Antysemityzm w Niemczech. „Przekroczona czerwona linia”

Przedstawiciele organizacji żydowskich w Niemczech ubolewają, że antysemityzm znowu obecny jest na codzień.