Uratował co najmniej 900 żydowskich dzieci z piekła Buchenwaldu, ale Steven Spielberg nie nakręcił o nim filmu. Nazywał się Antonín Kalina, był komunistą…

Reader Interactions