Angela Merkel: Zapłacili najwyższą cenę

W kościele św. Lamberta w Selsingen, na uroczystości żałobnej ku czci żołnierzy Bundeswehry poległych w Afganistanie w Wielki Piątek, po ministrze obrony Guttenbergu głos zabrała głęboko poruszona kanclerz Angela Merkel