Angela Merkel: Książki są dla mnie eliksirem życia

Kanclerz Niemiec zachęca przed Targami Książki w Lipsku do czytania i ubolewa, że 14 proc. mieszkańców Niemiec – nazywanych krajem poetów i myślicieli – nie czyta aktywnie.