Angela Merkel broni paktu migracyjnego ONZ

Szefowa niemieckiego rządu chce ocalić Światowy Pakt ws. Migracji, którego nie przyjmie m.in. Polska.