Andrzej Rzepliński: "To jawne bezprawie konstytucyjne"

To, że ustawodawca w ustawie decyduje o tym, kto może zostać prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jest jawnym bezprawiem konstytucyjnym – mówi prof. Andrzej Rzepliński*.