Alarmujące liczby. Samookaleczanie i samobójstwa wśród młodych

Dane liczbowe są alarmujące. Samobójstwa wśród młodych znajdują się w Europie na drugim miejscu przyczyn śmierci.