Od 20 do 22 września w Monachium obraduje Kongres „Command Control” poświęcony walce z cyberprzestępczością. Tylko w Niemczech straty z tego tytułu szacuje się na 55 mld euro rocznie.

Reader Interactions