Alarm w Niemczech: dzieci żyją w prawdziwej biedzie

To, że dzieci w Niemczech żyją w biedzie, potwierdzają nie tylko organizatorzy pomocy dla najbiedniejszych, ale także oficjalne raporty.