E-mail z groźbą zamachu nadszedł do meczetu DITIB w Kolonii we wtorek rano. Policja ewakuowała meczet i okolice. Po południu alarm odwołano. Strach pozostał.

Reader Interactions