W jesiennych wyborach landowych we wschodnich Niemczech można spodziewać się zwycięstwa partii AfD. Ale nawet konserwatywni Niemcy nie dopuszczają myśli o jej udziale w rządach.

Reader Interactions