AfD pod lupą niemieckiego urzędu ochrony konstytucji. "Podejrzany przypadek"

Federalny Urząd Konstytucji (BfV) wszczął procedurę, która może doprowadzić do objęcia obserwacją kontrwywiadowczą partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).