AfD chce pomnika dla Niemców – ofiar wojny; Bundestag zgłasza sprzeciw i mówi o rewizjonizmie historycznym.

Reader Interactions