… abyśmy osiągnęli mądrość serca [OPINIA]

Zjazdy kościelne, jak obecny Niemiecki Zjazd Protestantów (Kirchentag) to coś wyjątkowego w Niemczech. Pokazują rolę, jaką Kościoły mogą odgrywać w demokratycznym społeczeństwie.