Abdykacja "króla Kurta"

Po osiemnastu latach na stanowisku premiera Nadrenii-Palatynatu, 63-letni Kurt Beck wycofuje się z czynnego życia politycznego.