80. urodziny "Kanclerza Zjednoczenia": Helmut Kohl a Polska

Helmut Kohl bywał w latach 90-tych bardziej lubiany w Polsce niż w Niemczech. Wprawdzie kanclerz RFN długo zwlekał z uznaniem granicy na Odrze i Nysie, ale już krótko potem stał się adwokatem Polski w Europie.