70. rocznica wyzwolenia KL Dachau. "Szczególne miejsce dla polskiego Kościoła"

800 pielgrzymów z Polski wzięło udział w mszy z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium. Co trzeci zamordowany był Polakiem. Wśród ofiar było szczególnie wielu duchownych.